Kako do donacije?

1. Provjerite uklapa li se vaš projekt u neku od kategorija.

Ove su godine to Edukacija mladih, Edukacija učitelja/profesora te Inovacije. U sve tri kategorije donaciju osvaja po jedan projekt i to 200.000 kuna za kategoriju Edukacija mladih, 300.000 za kategoriju Edukacija učitelja/profesora te 200.000 kuna za kategoriju Inovacije.

2. Kao i do sada, potrudite se „zaraditi“ dodatne bodove za ulazak u sljedeći krug.

Pri izboru projekata članovi Stručnog žirija posebno vrednuju sljedeće: dugotrajnost djelovanja projekta, broj sudionika koji će biti obuhvaćen projektom te primjenjuje li se kroz aktivnosti projekta barem jedna telekomunikacijska tehnologija. Važno je da projekt bude jasno razrađen, a njegovi rezultati dostupni javnosti.

3. Prikupite što veći broj glasova podrške vašem projektu.

Projekti koji najvećim brojem glasova budu ocijenjeni kao najperspektivniji, a pri tome pokažu i trajnu vrijednost i kvalitetu, osvajaju donacije.

Pozitivne su ideje uvijek dobrodošle i potrebno ih je podržati, a Hrvatski Telekom to čini već četrnaestu godinu zaredom natječajem Zajedno smo jači.

Izbor projekata

Svih ovih godina, u proces odabira prijavljenih projekata uključujemo i naše zaposlenike!

Prijavljeni projekti koji ispunjavaju kriterije prolaze interni odabir zaposlenika HT grupe glasanjem na IntraNetu, čime se sužava izbor na 15 projekata s najviše glasova. Nakon toga, u razdoblju od 3. do 7. srpnja 2017. godine Stručni žiri provodi finalnu selekciju tri dobitna Projekta, po jedan za svaku kategoriju.

Nazive pobjedničkih projekata objavit ćemo 10. srpnja 2017. godine na ovim stranicama i na društvenim mrežama.