Pravila

Ispravak Pravila natječaja Zajedno smo jači

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Hrvatski Telekom d.d. , Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 010 Zagreb, Hrvatska, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: HT) ovim putem javno objavljuje pravila za natječaj „Zajedno smo jači“ (u daljnjem tekstu: Natječaj).

1. Kategorije Natječaja

Prijavljuju se projekti ili programi (u daljnjem tekstu: Projekti) STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) edukacijskog karaktera u tri kategorije:

 1. Edukacija mladih
  1. projekti koji imaju za cilj sustavno educirati učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj znanjima baziranim na STEM-u
  2. projekti koji koriste obrazovne programe kroz primjenu novih tehnologija i potiču interes učenika za STEM područje
 2. Edukacija učitelja/profesora
  1. projekti koji imaju za cilj sustavno educirati učitelje i profesore osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj o STEM znanjima kako bi oni stečena znanja mogli prenijeti što većem broju svojih učenika
 3. Inovacije
  1. projekti su temeljeni na inovativnim digitalnim, ali prvenstveno društveno odgovornim, rješenjima  (primjerice, ekološka rješenja, rješenja za pomoć osobama s invaliditetom, rješenja za unaprjeđenje kvalitete života u gradovima i sl.)

2. Tko može biti predlagatelj

 • Predlagatelj Projekta, tj. sudionik Natječaja može biti pravna osoba čiji temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti (neprofitne organizacije), sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;
 • Predlagatelj je upisan u pripadajući registar udruga, obrazovnih ustanova i sl.;
 • Predlagatelj Projekta je neprofitna organizacija čiji je član ili aktivni sudionik zaposlenik HT-a pod uvjetom da je to članstvo/aktivno sudioništvo naznačeno u prijavnici i poznato Stručnom žiriju;
 • Predlagatelji Projekta mogu biti i više srodnih neprofitnih organizacija organiziranih oko istog Projekta u partnerstvu. Potrebno je naznačiti koja je neprofitna organizacija među partnerima. Predlagatelj Projekta s kojim će se sklopiti ugovor o donaciji u slučaju da projekt bude izabran u natječajnom postupku.

3. Tko ne može biti predlagatelj

 • Predlagatelj Projekta ne smije biti član Stručnog žirija iz članka 7. ovih Pravila; u slučaju da je član žirija ujedno i zaposlen ili se nalazi u nekom drugom pravnom odnosu s  Predlagateljem projekta, bit će izuzet i neće moći glasati za taj projekt;
 • Predlagatelj Projekta ne može biti fizička osoba;
 • Predlagatelj Projekta ne može biti pravna osoba čije bi sudjelovanje na bilo koji način dovelo jednog ili više radnika HT-a ili druge članove Stručnog žirija u mogući ili stvarni sukob interesa (sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske);
 • Predlagatelj Projekta ne može biti profitna organizacija;
 • Predlagatelj Projekta ne može biti politička stranka;
 • Predlagatelj Projekta ne može biti organizacija koja podupire vjersku, rasnu ili bilo koju drugu diskriminaciju.

4. Prijava i kriteriji koje sudionici Natječaja moraju ispunjavati

 • Predlagatelj može prijaviti jedan ili više Projekata;
 • Predlagatelj mora prilikom prijave Projekta naznačiti:
  • planirane aktivnosti za realizaciju Projekta;
  • planirani proračun potreban za realizaciju Projekta
 • Faze projekta koje na različite načine uključuju HT kao partnera u realizaciji;
 • Prijavljeni Projekt se mora uklapati u zadanu kategoriju Natječaja i mora primjenjivati barem jednu telekomunikacijsku tehnologiju kroz aktivnosti projekta;
 • Prijavljeni Projekt mora imati trajne, održive vrijednosti te postaviti temelje za nastavak aktivnosti  i  nakon završetka projekta;
 • Prijavljeni Projekt mora biti od važnosti za lokalnu i širu društvenu zajednicu;
 • Prijavljeni Projekt mora biti neprofitabilan;
 • Prijavljeni Projekt mora biti inovativan;
 • Predlagatelj mora imati osmišljen konkretan Projekt s detaljno planiranim aktivnostima za realizaciju kojih su potrebna financijska sredstva;
 • Projekt mora uključivati u realizaciju ekspertizu HT-a kao partnera;
 • Prednost se daje Projektima koji uključuju više sudionika te partnerstva;
 • Rezultati Projekta moraju biti dostupni široj javnosti ili lokalnoj zajednici.

5. Prijavnica

 • Projekti se prijavljuju isključivo elektronskim putem na web stranici www.zajednosmojaci.hr;
 • Potrebno je ispuniti sve rubrike online prijavnice;
 • Podaci iz prijavnice moraju biti istiniti, potpuni i točni te su podložni provjeri;
 • Prijavnice koje nisu ispunjene u skladu s navedenim uputama, odnosno ako nisu ispunjene sve rubrike ili sadrže neistinite, nepotpune i netočne podatke, neće se uzeti u razmatranje;
 • Nakon završetka razdoblja prijava, svi prijavljeni Projekti prolaze provjeru ispunjavaju li uvjete Natječaja definirane ovim Pravilima;
 • Projekti poslani poštom neće se uzeti u razmatranje.

6. Trajanje Natječaja

 • Natječaj je otvoren za prijave od  15. svibnja do  23. lipnja 2017. godine;
 • Sve prijavnice pravilno ispunjene do zaključno 23. lipnja u 23:59 sudjelovat će u Natječaju;
 • Neće biti moguće prijaviti Projekte nakon 23. lipnja 2017.

7. Sudjelovanje u Natječaju i odabir dobitnih Projekata

 • Za sudjelovanje u Natječaju ne može se zahtijevati nikakva naknada;
 • Nakon isteka razdoblja za prijavu Projekta, u razdoblju od 26. do 30. lipnja, prijavljeni projekti koji ispunjavaju kriterije prolaze internu selekciju radnika HT Grupe putem glasanja na IntraNetu koji sužavaju izbor na 15 projekata (dalje u tekstu: Kvalificirani projekti) koji su osvojili najviše glasova;
 • U slučaju da ne bude dovoljan broj prijavljenih projekata, svi projekti koji ispunjavaju kriterije natječaja idu u naredni selekcijski krug Stručnom Žiriju;
 • U razdoblju od 3. do 7. srpnja 2017. Stručni žiri provodi finalnu selekciju tri dobitna Projekta; po jedan za svaku kategoriju;
 • 10. srpnja 2017. godine dobitni Projekti će biti objavljeni putem društvenih mreža te na web stranici projekta www.zajednosmojaci.hr.
8. Stručni žiri

Stručni žiri će provesti izbor između 15 Kvalificiranih projekata u finalu i izabrati tri projekta, po jedan projekt iz svake kategorije, kojima će se dodijeliti donacija

Stručni žiri se sastoji od 4 članova i to:

 • Predsjednik žirija – Dragan Petric, izvršni urednik tehnološkog časopisa Bug, Predsjednik komisije za mobilne uređaje udruge EISA, član žirija na Mobile World Congress i CES-u;
 • 3 člana Hrvatski Telekom d.d. – Marija Felkel, članica Uprave za ljudske resurse, Boris Drilo, član Uprave za informacijske tehnologije i Nina Išek Međugorac, direktorica Odjela za korporativne komunikacije

9. Iznosi donacija

Ukupna vrijednost svih donacija koje će se dodijeliti za 3 dobitna projekta, sukladno ovom Natječaju, iznosi 700.000,00 kuna (sedamstotisućakuna), koje će se rasporediti na sljedeći način:

 • 200. 000 kuna za kategoriju Edukacija mladih
 • 300.000 za kategoriju Edukacija učitelja/profesora
 • 200.000 za kategoriju Inovacije

10. Objavljivanje rezultata natječaja

 • Hrvatski Telekom d.d. nije obavezan pružiti sudionicima Natječaja objašnjenje o primatelju donacije, odnosno o dobitnim Projektima;
 • Hrvatski Telekom d.d. će nakon završetka Natječaja, dana 10. srpnja 2017. objaviti primatelje donacija, odnosno dobitne projekte, putem društvenih mreža te na web stranici projekta www.zajednosmojaci.hr;
 • Primatelji donacija bit će obaviješteni pisanim (elektronskim) putem o odluci i visini donacije;
 • Hrvatski Telekom d.d. pridržava pravo javnost obavijestiti o svojim donacijama;
 • Hrvatski Telekom d.d. nije dužan sudionike Natječaja koji nisu izabrani kao primatelji donacije, posebno obavijestiti o rezultatima natječaja, s obzirom da će rezultati natječaja biti javno objavljeni;
 • Predlagatelj čiji projekt koji bude izabran, (dalje u tekstu: primatelji donacije) sklapa s Hrvatskim Telekomom d.d. Ugovor o donaciji najkasnije do 30. kolovoza 2017. godine;
 • 30 dana po potpisu Ugovora o donaciji, financijska sredstva će biti uplaćena na račun primatelja donacije;
 • Primatelj donacije je obavezan uključivati Hrvatski Telekom d.d. u aktivnosti Projekta te dostaviti izvješće o namjenskom korištenju doniranih sredstava u roku koji će biti naznačen u Ugovoru o donaciji.

 

Kategorije Natječaja

Važno je da projekti prijavljeni na natječaj imaju jasan cilj kojeg žele postići, a ciljeve smo razvrstali u tri kategorije kojima je zajednička usmjerenost na područje STEM-a.

Odaberite kategoriju koja najbolje opisuje vaš projekt.

Edukacija mladih

Ova kategorija je namijenjena projektima edukacije učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj o znanjima baziranim na STEM-u, onimakoji koriste obrazovne programe kroz primjenu novih tehnologija i potiču interes učenika za STEM područje.

Edukacija učitelja/profesora

U ovu kategoriju prijavljujte projekte čiji je osnovni cilj sustavna edukacija učitelja i profesora osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj o STEM znanjima. Oni tako stečena znanja mogu dalje prenositi generacijama učenika.

Inovacije

Ovo su projekti temeljeni na inovativnim digitalnim, društveno odgovornim rješenjima koja pozitivno utječu na širu društvenu zajednicu (primjerice ekološka rješenja, rješenja za pomoć osobama s invaliditetom, rješenja za unaprjeđivanje kvalitete života u gradovima i sl.)