Dječji vrtić Ružičnjak
Izgradnja osjetilnog parka za djecu

Broj glasova:

5088

Kategorija

Okoliš i održivi razvoj

Područje djelovanja

Predškolski odgoj i obrazovanje

Mjesto osnivanja

Zagreb

Podijeli

Opis projekta

Dječji vrtić Ružičnjak je počeo s radom prije nepune dvije godine te smo u potrazi za sredstvima potrebnim za uređenje okoliša oko vrtića u kojem djeca provode značajan dio svojega vremena. Vrtić je smješten u prostranom zelenom okruženju koje ima golem potencijal, ali i iziskuje prilagodbu terena aktivnostima djece. Željeli bismo dio posjeda oko zgrade vrtića urediti kao interaktivan osjetilni park koji bi maksimalno potaknuo dječicu na istraživanje svijeta oko sebe, s naglaskom na poticaje iz prirode koji najviše mogu pobuditi i motivirati sva dječja osjetila na radoznalost, igru i učenje kao glavnim okosnicama dječjeg razvoja. Uz stručno vodstvo pejzažnog arhitekta dio okoliša koji nije uređen prenamijenili bi u osjetilni park koji bi se sastojao od nekoliko cjelina koje bi imale svrhu potaknuti određeno osjetilo (opipno, okusno, vizualno itd.). Cjeline bi bile povezane stazicama i sadržavale bi različite zemljane materijale i podloge s posađenim kontinentalnim (voće, povrće) i mediteranskim biljkama (npr. agrumi, lavanda, ružmarin, mažuran itd.), rasporedom ovisno koje osjetilo se želi potaknuti. Osjetilni park bismo popratili jednostavnom mobilnom aplikacijom koja bi omogućila da se djeca i posjetitelji mogu informirati na moderan način korištenjem tehnologija o sadržajima koji se nalaze u parku. Dio aplikacije bi imao interaktivno sučelje gdje bi djeca i odgajateljice unosili podatke npr. o sezonalnosti, podneblju, potrebi zalijevanja i dohrane te bi i sami bili učesnici održavanja parka (sadnja, zalijevanje, branje plodova itd.). Na taj način bismo postigli da park ne bude samo mjesto razgledavanja uz osjetilne poticaje, nego da bude edukativan i interaktivan. Također, želimo omogućiti posjete drugih vrtića i posebno ustanova koje skrbe o djeci s posebnim potrebama kako bi širi krug djece imao priliku doživjeti senzorički stimulativno okruženje parka kao i na zanimljiv način doznati zanimljive informacije o njegovom sadržaju.

Način vođenja

Projekt izgradnje osjetilnog parka je podijeljen u nekoliko faza kako bi se postiglo učinkovitije upravljanje pojedinim aspektima projekta.

Faze projekta:

 1. izrada projektne dokumentacije
 2. dizajn osjetilnog parka
 3. kupnja materijala i biljaka, uređenje parka
 4. dizajn i izrada mobilne aplikacije
 5. nabava hardverske i druge infrastrukture

Projekt će voditi projektni tim kojega je imenovalo vodstvo dječjeg vrtića. Projektni tim se sastoji od:

1. voditelja projekta: stalno zaposlena osoba u tajništvu vrtića koja već ima iskustvo vođenja projekata sličnog budžeta

2. jednog stalnog člana tima: asistent u provedbi programa vrtića, na ovom projektu će imati ulogu provođenja dodijeljenih aktivnosti i kontrole kvalitete izvedbe sukladno programu vrtića

3. vanjskih suradnika (npr. krajobrazni arhitekt, programer mobilne aplikacije)

4. volonteri: roditelji djece koja pohađaju vrtić i članovi lokalne zajednice koji su već dobrovoljno sudjelovali u radnim akcijama koje je organizirao vrtić

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta Izgradnje osjetilnog parka je značajno podignuti kvalitetu i produljiti boravak djece u prirodi. Želimo pružiti djeci sigurno, inovativno i stimulativno prirodno okruženje u kojem će ona željeti boraviti i koje će potaknuti sva dječja osjetila i potencijal na istraživanje, igru i učenje u prirodi i o prirodi.

Detaljnije, projektom ćemo ostvariti sljedeće ciljeve:

 1. urediti okoliš dječjeg vrtića na način da djeci polaznicima bude visoko stimulativno senzoričko okruženje
 2. pružiti djeci drugih vrtića i djeci s posebnim potrebama dragocjeno senzoričko iskustvo u našem osjetilnom parku
 3. potaknuti druženje i suradnju među vrtićima kroz razmjenu sadržaja i aktivnosti osjetilnog parka (tematske radionice, kvizovi znanja itd.)
 4. značajno poboljšati tehnološki kapacitet vrtića (potaknuti učinkovitije usvajanje znanja kroz korištenje IKT tehnologija koje vrtić još uvijek nema)
 5. povezati članova lokalne zajednice kroz mogućnost volontiranja na uređenju i održavanju parka

Plan aktivnosti

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti koje bi se trebale provesti od prosinca 2015 do lipnja 2016:

 1. izrada nacrta s dizajnom i sadržajem osjetilnog parka u suradnji s pejzažnim arhitektom i stručnjakom za hortikulturu
 2. kupnja potrebnih materijala, zemljanih podloga i biljaka sukladno usvojenom nacrtu. Uređenje parka u suradnji s volonterima
 3. izrada mobilne aplikacije Naš parkić i nabava potrebne IKT infrastrukture
 4. informiranje ciljanih skupina putem weba i e-maila, izrada reklamnih materijala i distribucija drugim vrtićima
 5. organiziranje posjeta djece drugih vrtića i djece s posebnim potrebama (senzorna integracija)
 6. aktivno sudjelovanje djece i odgajatelja u parku (zajednički boravci, promatranje i unošenje živih podataka u aplikaciju, održavanje parka, ubiranje plodova, priprema namirnica, radionice itd.)
 7. organiziranje kvizova znanja na maštovit i kreativan način o prirodi primjerenih uzrastu

Očekivani rezultati

Omogućiti djeci vrtića kvalitetniji i duži boravak u prirodi kao okruženju koje maksimalno potiče njihovu radoznalost i učenje kroz igru i aktivnost.

Povećanje svijesti kod djece o nužnosti brige za prirodu i svega što raste u njoj: kad se brinemo prirodi ona daje lijepe i dragocjene plodove.

Pružiti djeci vrtića i djeci s posebnim potrebama mogućnost dragocjenog senzoričkog iskustva koje će ih motivirati na boravak na otvorenom.

Naučiti djecu koristiti informatičke tehnologije sa svrhom unaprjeđenja okruženja u kojem živimo

Osnažiti suradnju i prijateljstva različitih vrtića kroz aktivnosti u osjetilnom parku, tematskih radionica i kreativnih kvizova znanja.

Pojačati svijest o potrebi volonterskih aktivnosti građana na projektima koji uključuju dobrobit djece, uređivanje okoliša i obogaćivanje sadržaja lokalne zajednice.

Način mjerenja

Rezultati će se mjeriti na način da će se kvantificirati pojedini aspekti projekta tj. postaviti metrika planirano/ostvareno:

 1. planira se ostvariti produženje boravka vrtićke djece u prirodi (osjetilni park) s 1h na 2.5h dnevno za vrijeme njihovog boravka u vrtiću
 2. planira se da djeca i odgajateljice aktivno brinu za više od pola biljaka u osjetilnom parku, sukladno mogućnostima i posebnostima biljaka
 3. planira se u ovoj pedagoškoj godini ostvariti posjete najmanje 100 djece iz drugih vrtića te 10 djece s posebnim potrebama
 4. planira se aktivno korištenje aplikacije od strane sve djece u vrtiću od 4 god i više, te da aplikacija sukladno interesima drugih vrtića bude otvorena putem weba
 5. planira se organizirati minimalno 2 radionice/kvizovi znanja
 6. planiraju se provesti još najmanje 3 akcije koje će uključivati volontere

Rezultati će se mjeriti na kraju pedagoške godine koju smatramo jednom cjelinom te će se aktivnosti nastaviti i u sljedećoj pedagoškoj godini.

Potrebna sredstva

Procjenjujemo da će nam za izvedbu projekta biti potrebno sredstava u ukupnom iznosu od 87.000 kn, čije stavke navodimo u nastavku:

 1. izrada nacrta dizajna osjetilnog parka: 7.000 kn
 2. kupnja potrebnih materijala (za ogradu, staze, pregrade), radova (ravnanje terena), zemljanih podloga i biljaka: 40.000 kn
 3. izrada mobilne aplikacije Naš parkić i nabava potrebne IKT infrastrukture (bežična mreža, računalo, tableti…): 28.000 kn
 4. izrada reklamnih materijala i distribucija drugim vrtićima: 3.000 kn
 5. organiziranje radionica/kvizova znanja: 4.000 kn
 6. putni troškovi: 2.000 kn
 7. ostali troškovi: 3.000 kn

Ostali sudionici

Kako želimo da u svakom projektu vrtića roditelji budu maksimalno uključeni, tako i u ovom projektu planiramo njihovo uključenje u smislu volontiranja te doprinošenja s idejama, kontaktima i savjetima. Tako da možemo reći da su nam roditelji djece bitni partneri na projektu.