Eko-centar Caput-Insuale Beli
Istraživačko-edukacijski centar za zaštitu prirode

Sažetak

Potpora je dodijeljena Istraživačko-edukacijskom centru za zaštitu prirode s glavnim ciljem brige o populaciji bjeloglavih supova.