Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je programu "ALFA grupa; projekt dodatnog obrazovanja za najbolje studente".