Fakultet
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Sažetak

Potpora je dodijeljena projektu SoftCom za edukativno-znanstvenu konferenciju na temu softverskih telekomunikacijskih i kompjutorskih mreža.