Institut
za oceanografiju i ribarstvo

Sažetak

Potpora je dodijeljena znanstveno-istraživačkom projektu koji radi na utvrđivanju vremena zadržavanja bakterije E. coli, kao pokazatelja onečišćenja mora