Prirodoslovno društvo
Drava

Sažetak

Donacijska potpora dodijeljena je projektu Monitoringa populacije rijetkih ptica na području rijeke Drave, u sklopu Nacionalnog programa monitoringa biološke raznolikosti. Projekt je dio programa EU "Natura 2000".