Sveučilište
Jurja Dobrile

Sažetak

Financijska sredstva dodijeljena su za nabavu informatičke opreme te softvera za dinamično i ekonometrijsko modeliranje kao potpora projektu "Istraživanje iz područja mikrofinanciranja i modela rasta".