Udruga

Sažetak

Potpora je dodijeljena za realizaciju aktivnosti usmjerenih na rad s mladima i širenje znanja o informatičkim sustavima i novim tehnologijama.