Udruga
invalida

Sažetak

HT je financijski podržao program informatičke edukacije djece s teškoćama u razvoju.