Udruga roditelja
djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Sažetak

Hrvatski Telekom donacijom je podržao program "Ruke i mašta rade svašta", za resocijalizaciju osoba s invaliditetom.