Udruga za promicanje
kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom

Sažetak

Potpora je dodijeljena Udruzi za potrebno prilagođavanje literature za studente i učenike s oštećenjem vida.