Zavod za patologiju i citologiju
KB Merkur

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je znanstvenom istraživanju gena za FOXP1 protein, s ciljem pronalaska bolje terapije u liječenju tumora.