Grad
Slavonski Brod

Sažetak

Financijska sredstva dobivena donacijom HT-a utrošena su za nabavku informatičke opreme za 12 socijalno najugroženijih obitelji.