Odjel za djecu s teškoćama u razvoju
dječji vrtić Jutro

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je Odjelu Vrtića za realizaciju planiranih aktivnosti u radu s djecom s poteškoćama u razvoju te nabavu didaktičkih sredstava i pomagala.