Gradsko društvo
Crvenog križa

Sažetak

HT je donirao sredstva za kupovinu i postavljanje automatske platforme za invalide, namijenjene korisnicima usluga dnevnog boravka za skrb o osobama s invaliditetom, mentalnom retardacijom i pridruženim smetnjama.