Hrabri telefon
telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu

Sažetak

Financijska potpora programu Savjetodavnih linija za zlostavljanju i zanemarenu djecu Hrabri telefon. Cilj projekta je osigurati konstantno pružanje savjetodavne pomoći i podrške kako bi pravovremena, djelotvorna i stručna pomoć bila što dostupnija zlostavljanoj i zanemarenoj djeci.