Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
KBC Zagreb

Sažetak

Financijska potpora programa Prevencija oštećenja sluha i govora kod djece s genetskim poremećajem. Sredstva su namijenjena za nabavu nove opreme za fiberskopski pregled te će omogućiti ranu dijagnostiku poremećaja sluha i govora.