"MI" udruga roditelja
djece s posebnim potrebama

Sažetak

Financijska potpora namijenjena je uređenju okoliša i izgradnji dječjeg igrališta u sklopu Centra za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju. Centar u sklopu dnevnog boravka brine za 54 osobe s mentalnom retardacijom i 10 osoba s tjelesnim oštećenjima.