Opća bolnica
Pula

Sažetak

Financijska potpora Bolnici za nabavku ultrazvučnog aparata Secondsight za potrebe Centar za dijalizu.