Studio
Tanay

Sažetak

Financijska potpora u realizaciji projekta "Stvarajmo zajedno - Stablo prijateljstva" koji je namijenjen djeci s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, a koja su na trajnom boravku u bolnici na Goljaku. Projekt se sastoji od kontinuiranog kreativnog rada s djecom koji obuhvaća različite metodološke pristupe i vidove radne terapije s ciljem da djeca provode vrijeme u kreativnom okruženju gdje vježbaju, kako svoje motoričke vještine tako i smisao za zajednicu i slobodno izražavanje.