Udruga
Most

Sažetak

Financijska potpora namijenjena je programu Prihvatilišta za beskućnike. Cilj projekta je zbrinjavanje osoba zatečenih u stanju socijalne potrebe osiguravanjem svakodnevnog smještaja, prehrane i higijene.