Udruga
osoba s invaliditetom Bubamara

Sažetak

Financijska potpora namijenjena je pokrivanju troškova nadogradnje vozila za potrebe nepokretnih i teško pokretnih osoba. Sredstvima iz donacije nadogradit će se dizalo za invalide.