Udruga
osoba s invaliditetom MI

Sažetak

Doniranim sredstvima Udruga je pribavila ortopedska pomagala za provođenje medicinske rehabilitacije s ciljem što potpunije rehabilitacije osoba s invaliditetom.