Udruga roditelja
djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Sažetak

Financijska potpora namijenjena je programu "Tolerancija među različitostima" koji putem kreativnih radionica provodi terapiju s djecom s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.