Udruga roditelja
s posebnim potrebama Moje sunce

Sažetak

Financijska potpora omogućila je provedbu projekta "Asistent u nastavi za djecu s posebnim edukacijskim potrebama", koja su vrlo slabo pokretna ili nepokretna, a polaze redovno osnovnoškolsko obrazovanje.