Udruga
slijepih Međimurske županije

Sažetak

Donirana su sredstva za nabavku računala i mobitela s govornim softverom za slijepe osobe kako bi se i na taj način povećala neovisnost i kvaliteta njihova života. Time je članovima Udruge olakšan pristup informacijama i novim tehnologijama.