Udruga za Down sindrom
Zadarske županije

Sažetak

Financijska potpora utrošena je na provođenje metode "Funkcionalno učenje" kojom djeca s Downovim sindromom postižu vrlo dobre rezultate u rehabilitaciji.