Udruga za pomoć
osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je Udruzi za opremanje stambenog prostora namijenjenog osobama s mentalnom retardacijom kako bi se osposobili za stanovanje, život i rad uz podršku.