ADHD
i JA

Sažetak

Financijska potpora za nabavku Digitalnog logopedskog prenosivog seta koji služi u terapiji ispravljanja pogrešaka izgovora kod djece s poteškoćama u razvoju, ispravljanja poteškoća čitanja i pisanja, teškoća učenja uvjetovanih poremećajem koncentracije i osciliranjem pažnje, te napredak u grafomotorici.