C.O.O.
Juraj Bonači

Sažetak

Financijska potpora za izradu polivalentnog igrališta i nabavku dodatnih sportskih rekvizita, namijenjenih osobama sa smanjenim intelektualnim sposobnostima.