Centar
za odgoj i obrazovanje Dubrava

Sažetak

Financijska potpora Centru u opremanja spavaonica i kupaonica dizalicama/transportima za pomoć pri premještanju nepokretnih učenika s invaliditetom, višestrukim oštećenjima i kroničnim bolestima u krevet, kolica ili kadu, a da pritom ne osjete bol i nelagodu te da su sigurni od mogućih padova i povreda.