Centar za rehabilitaciju
Down sindrom

Sažetak

Financijska potpora namijenjena je za pokrivanje troškova prehrane, režija i održavanja Centra.