DES ustanova
za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju

Sažetak

Financijska potpora namijenjena je proširivanju proizvodnih aktivnosti radionice uz povećan broj korisnika Radnog centra za osobe s invaliditetom. Za 116 osoba s invaliditetom nabavljene su oprema, sirovine i materijali za rad tekstilne radionice.