Dječji vrtić
Bajka

Sažetak

Financijska potpora za pokrivanje troškova nabavke tehničke i senzoričke opreme, komunikatora i didaktičkih sredstava namijenjenih djeci s autističnim poremećajem, kako bi nakon dvije godine programa bili spremni za intergraciju u lokalne vrtiće prema mjestu stanovanja.