Dom
za psihički bolesne odrasle osobe

Sažetak

Financijska potpora i nabava namještaja za ovaj Dom koji se nalazi u lošem materijalnom i financijskom stanju, a u kojem se nalaze 34 korisnika.