Grad
Zadar

Sažetak

Financijska potpora iskorištena je za kupnju dizalice za spuštanje invalidnih osoba u more na plaži Kolovare u Zadru.