II. osnovna škola
Bjelovar

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je za pokrivanje troškova programa edukacije učenika s posebnim potrebama za izradu keramičarskih proizvoda.