Klinički
bolnički centar

Sažetak

Financijska potpora projektu "Elektronička vizita" - uvođenje wireless sustava na cijelom prostoru Klinike.