Klub roditelja
djece oboljele od malignih bolesti Iskrice

Sažetak

Financijska potpora za realizaciju planiranih aktivnosti te opremanje stana u Zagrebu koji će koristiti roditelji dok su djeca na liječenju.