Multimedijalni centar
Studio kreativnih ideja

Sažetak

Financijska potpora uređenju i opremanju Centra s ciljem poticanja na foto, radijsku, televizijsku, video i filmsku produkciju, edukaciju o elektroničkim medijima, tehničkim i umjetničkim aspektima te organizacije programa i manifestacija koje promiču multimedijsko stvaralaštvo.