Osnovna škola
Hugo Badalić

Sažetak

Financijska potpora iskorištena je za pokrivanje troškova opremanja prostora produženog boravka za skupinu romske djece 1. razreda.