Udruga
Anđeli

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je projektu koji ima za cilj osigurati kvalitetnije življenje djece - osoba s invaliditetom, te osoba koje se o njima skrbe, smanjenje izoliranosti i povećanje stupnja samopoštovanja i samopouzdanja, te organiziranu terapijsku i edukativnu skrb, a sve kroz jedinstvenu i inovativnu primjenu terapijskih i edukativnih metoda u rehabilitacijsko-habilitacijskom vrtiću. Sredstva su iskorištena za opremanje potrebnim medicinsko-ortopedskim pomagalima.