Udruga slijepih
Koprivničko-križevačke županije

Sažetak

Financijska potpora programu edukacije i informatičkog opismenjivanja djece oštećena vida, pomoć u savladavanju nastavnog gradiva i stjecanju novih znanja i vještina te dugoročno osamostaljivanje i intergracija u zajednicu osoba oštećena vida.