Udruga za Down sindrom
Karlovačke županije

Sažetak

Donirana sredstva iskorištena su za pokrivanje troškova izvođenja individualnih logopedskih i defektoloških programa.