Centar za zapošljavanje
invalida grada Vukovara

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je projektu oživljavanja poduzetničkog duha kroz inovativne modele i doprinos povećanju zaposlenja nezaposlenih i neaktivnih osoba s invaliditetom. Cilj ovog projekta je pomoći im da razviju vlastiti model socijalnog poduzetništva koji će biti održiv i nakon isteka potpore.