Crveni nosevi
klaunovi doktori

Sažetak

Financijska potpora za edukaciju i potrebni materijal udruge čija je misija donošenje radosti i smijeha bolesnima i onima koji pate, ponajprije djeci koja borave na dugotrajnim liječenjima u hrvatskim bolnicama. Program „CRVENIH NOSEVA – klaunovadoktora“ usmjeren je na poseban međuodnos umjetnosti i društva, utjelovljen u liku klaunovadoktora: dvočlani timovi glumaca posjećuju bolničke odjele, dajući trosatne nastupe posebno prilagođene bolesnoj djeci.