Dječji vrtić
Radost

Sažetak

Financijska potpora iskorištena je za opremanje Centra za senzorno poticanje koji će poboljšati kvalitetu rada s djecom s teškoćama u razvoju. Različitim aktivnostima koje će se tamo provoditi direktno se podupire razvoj dječjeg mozga na najbolji mogući način.