Dom za djecu
Maestral

Sažetak

Donacija je dodijeljena projektu nabave didaktičkog materijala za program Mali veliki vrtić koji je usmjeren na jačanje roditeljskih kapaciteta, tj. osnaživanja roditelja da daju maksimum svojih potencijala. Program je usmjeren na prevenciju izdvajanja djece predškolske dobi iz obitelji pod umjerenim socijalnim rizicima unapređenjem života djece u obitelji.